Je bevindt je hier:

Portret #1 Bas van Stratum

Ik haal inspiratie uit de natuur voor vernieuwing in de bouw

 

Bas is werkzaam voor de gemeente Utrecht. In 2017 volgt hij de leergang Baanbrekers in de Bouw. Als we hem vragen om mee te doen met de portretreeks, reageert hij direct enthousiast: "Ik ben op een kantelpunt gekomen en dat verhaal wil ik graag delen."

Als ervaren opdrachtgever heeft Bas een weloverwogen beeld bij de veranderingen in de bouwsector: “In de mindere jaren is de sector daadwerkelijk gaan inzien dat verandering noodzakelijk is. Er is behoefte aan een andere benaderingswijze naar elkaar toe en naar de bouwopgave. Deze veranderde benaderingswijze wordt vanuit een nieuwe generatie gedragen. We zijn nu op een moment dat de nieuwe, veranderingsgezinde krachten voldoende sterk zijn gegroeid, maar de oude patronen nog wel aanwezig zijn.  De houding naar elkaar moet vanuit vertrouwen om met elkaar een project te maken in plaats van de angst voor de tegengestelde belangen. Tegelijkertijd moet het goede van het oude bewaard blijven.”
Bas weet vanuit zijn ervaring hoe hij kan voorkomen dat partijen in oud gedrag terugvallen: “Zij moeten enigszins uit de eigen comfortzone gehaald worden om ze open naar de situatie te laten kijken zonder de ingesleten patronen en vooroordelen."
"Ik hecht weinig waarde aan voorspelbaarheid" Vaste patronen zijn een logisch gevolg in onze overwegend rationele sector. Bas: “De grootste valkuil van onze sector is ons hoofd waarmee we alles proberen te bevatten. Dat levert ons in geen enkel geval nieuwe informatie op. Maar als we onophoudelijk verwijzen naar datgene wat we al kennen, hoe kunnen we dan nieuwe ervaringen opdoen? Ik probeer mensen uit hun comfortzone te krijgen, uit de gebaande denkwijze om anders tegen de veronderstelde werkelijkheid aan te kijken. Vaak lukt dat, maar misschien wel net zo vaak niet. Bestaande patronen en krachtenvelden zijn taai."
Bas heeft geleerd dat veranderingen hun eigen dynamiek kennen, anders dan een projectmatige dynamiek. Bas: "Verandermanagement heeft mij inzicht gegeven. Ik herken daarin dat ik uitga van de zelforganiserende vermogens van mensen en hun organisaties. Ik hecht daarbij weinig waarde aan voorspelbaarheid. Tevens ga ik uit van omgeving die zich ontwikkeld, de lerende organisatie. In teams probeer ik oplossend vermogen te creëren. Mijn kracht ligt in het overbruggen van tegenstellingen."  Bas kijkt breed om zich heen om zichzelf te inspireren. Hij tipt het boek  "Let my people go surfing" van Yvon Chouinard.
 

Inspiratie uit de natuur
Bas kijkt verder dan de ingenieursdenkwereld en wil anderen daarin meenemen. Zo laat hij zich graag inspireren vanuit wijsheid uit de natuur: "Hoe kan de kracht en inventiviteit van de natuur (Biomimicry) ons helpen met echte innovatie?  Daarvoor organiseerde ik afgelopen januari een inspirerende middag voor mensen in de bouwsector, met partijen van aannemer, adviseur tot opdrachtgever. Die bijeenkomst heeft een gezamenlijke conclusie: dat de noodzaak tot transitie groot is;  er een intrinsieke wil is tot verbinding tussen mens (als individu) en natuur. Daarbij is voor deze groep de natuur een middel en een doel om dit bij elkaar te brengen en oplossingen te vinden.
Met elkaar willen we door het versterkende effect van de groep echt een stap verder gaan, en komen tot nieuwe inzichten en concepten. De uitdagingen waar we voor staan vragen om samenwerking. Dat vraagt om durf en vertrouwen. We willen ons richten op de basis, waarvan wij denken dat deze in eerste instantie op het sociale- organisatievlak ligt. Daarom willen we ons richten op het in kaart brengen van het speelveld, het ‘ecosysteem’ van de bouwsector, en vanuit dit gezamenlijke beeld komen tot de juiste kaders, verbindingen en sociale relaties die nodig zijn voor de transitie. Met een aantal Pioniers in de Bouw gaan we 15 mei verder bouwen aan een ‘ecosysteem’ in dit een vervolg we streven ernaar dan een concreet beeld van dit (eco)systeem in de bouw te hebben."
 

Rizoom
Bas heeft een helder beeld van de wereld waarin hij zelf wil werken. Hij noemt het Rizoom. Bas: "In een rizoom bestaan verschillende werkelijkheden naast elkaar in plaats van dat ze elkaar bestrijden. Door contact te maken worden we onderdeel van het geheel en worden we uitgenodigd zelf ook actief verbindingen te maken. Niet alleen met wat we kennen, maar juist ook met dat wat we nog niet kennen.  Dat vraagt dat we goed luisteren en kijken, zonder oordeel ontdekken hoe iets waarde kan toevoegen en onze werkelijkheid kan verbreden. We bepalen zelf waar we aandacht aan schenken en zo geven we energie aan nieuwe groeimogelijkheden. In een rizoom is alles voortdurende in vernieuwing, worden grenzen verlegd , maar blijft de essentie behouden"
Baanbrekers: vertrouwen en daadkracht
Bas volgde de leergang in 2017. Hij zegt daarover: "Baanbrekers is succesvol doordat partijen zonder belang naar elkaar in een open setting kunnen praten. De basis van vertrouwen is in onze groep samen gecreëerd en uitgebouwd. Daardoor er een podium ontstaat om onderwerpen bespreekbaar te maken.   Baanbrekers was de laatste bouwsteen die bracht dat ik de bijeenkomst van 31 januari heb georganiseerd. Tevens zit bij de baanbrekers de daadkracht die ik mis bij alle overkoepelende netwerken, die vaak wel een missie hebben, maar geen concreet doel. De spiegeling van een aanbesteding met een aannemer bij baanbrekers heeft mij gevoel en inzicht gegeven over de inschrijvende partij waardoor ik anders heb durven handelen om uiteindelijk na een mislukte aanbesteding toch tot een samenwerking ben kunnen komen.

Meer over Bas
Na afronding van de TU Eindhoven heb ik de basis voor bouw projectmanagement gelegd bij Architectural Design & Managent Systems (ADMS). Met die basis ben ik in de stedenbouwkundige en bouwkundige sector gestart. Bij het Projectmanagement Bureau van gemeente Amsterdam heb ik veel complexe (bouw)projecten en de achterliggende (verandering)processen in een gemeentelijke organisatie geleid o.a. het nieuwe Stedelijk Museum. Bij Huisvestingsontwikkeling van de Universiteit van Amsterdam heb ik in een aantal projecten de gebruiker een centralere rol in de bouw huisvestingsprojecten weten te geven en tevens de verbinding met de facilitaire afdeling gelegd. Vanuit Twynstra Gudde was projectmanager van het Groninger Forum waarbij het aardbevingsbestendig maken van het gebouw is aangegrepen om van een UAV naar een UAV-GC contract door te ontwikkelen. Parallel daaraan was ik docent bouwtechnische bedrijfskunde aan de Avans Hogeschool. Inmiddels ben ik werkzaam bij het Projectmanagement Bureau van gemeente Utrecht, waar ik meer impact kan hebben op de veranderende rol in de samenwerking tussen markt en overheid. Daarnaast heb ik enkele jaren geleden Meerkat opgericht om vandaaruit ruimte te hebben bouw, natuur en avontuur te kunnen verbinden.   

 

Website door CM Specialist