Je bevindt je hier:

Portret #3 Leon Hombergen
Soms moet je iets aparts doen om beweging te realiseren!

 

Als Leon praat over zijn studiekeuze, blijkt hoe ontwikkelingsgericht hij denkt: “Toen ik mijn studiekeuze maakte voor na de middelbare school, twijfelde ik heel erg tussen Civiele techniek of Economie. Uiteindelijk werd het Civiele techniek, met de gedachte dat ik dat economische altijd nog wel wat kon bijspijkeren. Andersom zou moeilijker zijn.”
Toch bleven beide wetenschappen zijn aandacht trekken. In 1995 kon hij de twee vakgebieden uitstekend combineren toen hij bij de Bouwdienst van Rijkswaterstaat aan de slag ging. Zijn focus? De geïntegreerde contractvormen.

“Ik ben bij Rijkswaterstaat in verschillende rollen aan de slag gegaan met veranderingen voor de bouwprojecten: bij de Bouwdienst, en later ook bij het Hoofdkantoor van de Waterstaat. Bijzonder dynamisch!”

Internationaal
Leon zijn inspanningen blijven niet onopgemerkt. Na 10 jaar werd hij gevraagd om mee te doen aan het Internationale Partnerprogramma voor Infrastructuur Management genaamd PIM. Het internationale aspect inspireert hem: “We wisselden kennis uit met onze Engelse collega's en de Vlaamse collega's. We waren toen met name benieuwd hoe de Engelse Highways Agency als relatief klein agentschap voor het beheer en onderhoud veel gebruik maakte van marktpartijen, en toch zelf in control bleef.”

Na 10 jaar kwam Leon op een kruispunt in zijn carriere: blijf ik hier, of wil ik iets anders? Toen kreeg hij een tweetal mooie kansen: hij kon zijn kennis gaan overdragen aan jonge studenten en zich gaan ontwikkelen binnen het politieke domein.  

“Bij de TUDelft werd ik gevraagd om in dienst te komen als docent geïntegreerde contractvormen, en dat ben ik toen voor een dag in de week gaan doen. Ik geef daar nu een vak aan de 5e jaarsstudenten over bouworganisatie-vormen, en ik begeleid veel afstudeerders. Die doen dat bij vele bedrijven in de bouw: opdrachtgevers, aannemers en ingenieursbureau’s.”

De tweede kans pakt hij -met zoals hij zelf zegt het nodige beginnersgeluk- ook succesvol op. “Er kwam een oproep via mijn politieke partij om actief te worden in de politiek van de waterschappen. Sinds een jaar of drie ben ik bij het Hoogheemraadschap van Delfland nu fractievoorzitter.”
 
Heb jij voorbeelden van veranderprocessen waar jij bij betrokken bent / was?
“Delfland liep rond 2005 voorop met een van de eerste grote PPS-en in Nederland: de rioolwaterzuiveringsinstallatie voor Den Haag in de Harnaschpolder. Ik heb vragen gesteld over de kosteneffectiviteit van die PPS-constructie, en dat heeft in 2017 weer geleid tot het terughalen van de hele financieringsconstructie. Zonder de F-component besparen we daar nu zo'n 2 miljoen/jaar. Veel vernieuwingen qua opdrachtgeverschap komen iets later ook langs bij de waterschappen, hoewel soms een waterschap ook wel weer voorop kan lopen.”

Het tweede project is de waterinlaat in de Brouwersdam. “Een van de meest aparte projecten waaraan ik bij Rijkswaterstaat heb mogen werken was de waterinlaat in de Brouwersdam voor de Grevelingen, waarbij we zochten naar een manier om dat te combineren met een getijdencentrale. Dan komen er allerlei nieuwe vragen op je af, of je zoiets moet regelen in aanleg en beheer.”

LHBT
Naast zijn gedrevenheid op de inhoud is Leon zich ook bewust van het belang van diversiteit in de organisatie. Ook daar geen passieve houding, maar juist een constructieve en adresserende manier van werken: “In 2009 heb ik ook nog de stoute schoenen aangetrokken en permissie gevraagd om een LHBT-netwerk op te richten bij Rijkswaterstaat. Bert Keijts gaf daar zijn goedkeuring aan. Hoogtepunt was dat we met LHBT-netwerken van grote werkgevers in de bouw in 2015 meevoeren in de Amsterdamse Canal Pride:  ARCADIS, SHELL, SCHIPHOL, RWS  en de BAM! .  Ook een mooie bouwsteen voor een beetje cultuurverandering in die bouw!”

Baanbrekers in de Bouw
Met de Baanbrekers in de Bouw ben ik in aanraking gekomen bij een teambuilding voor de getijdencentrale in de Brouwersdam. Dit was een redelijk uniek project, waarbij twee provincies en RWS samen zochten naar de beste aanpak voor een getijdencentrale. Was zo'n centrale wel mogelijk? En hoe regelde je de deelname van een energie-exploitant in zo'n geïntegreerd ontwerp?  Het is en blijft wel een Deltawerk en daar moet je samen zorgvuldig mee omgaan.

Hoe zie jij de vernieuwingsbeweging in de bouw?
Leon heeft er een mening over, maar die bestaat ook uit het stellen van vragen. “De bouw verandert best veel: soms langzaam, soms lijkt het ook wel hals over kop. Er is veel meer ruimte gekomen voor ondernemerschap en dynamiek vanuit de markt.  Maar is de marktwerking niet soms ook doorgeschoten?  Was marktwerking inderdaad efficiënter, of waren de argumenten misschien soms ook ideologisch? Is het echt wel effectief om grote en langdurige contracten te gunnen aan partijen zonder eigen uitvoeringscapaciteit? In Engeland zijn ze door schade en schande weer een andere richting uitgegaan.

Ik vermoed dat we de komende jaren wat minder ideologisch deze vraag zullen benaderen, en ook weer wat meer zullen samenwerken. Vakmanschap aan beide kanten, van zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer, wordt dan weer belangrijk. Dat is echter zeker niet terug naar af: de nieuwe rollen zijn helderder, en uitdagender dan in 1995.

De tendens naar duurzaamheid en circulariteit zal een grote impact hebben op de bouw, waarbij ik verwacht dat daardoor de eigenaar een grotere rol zal krijgen, en ook de leverancier van componenten.

Waar leer je van?
“Soms van een nieuwe aanpak van een project zelf, maar ook heel vaak van mijn studenten. Er komt een nieuwe generatie professionals in de bouw, die de zaak verder in beweging zullen zetten. Zowel duurzaamheid als gezonde marktwerking zijn daarin de componenten.
Vergeleken met zo'n 10 jaar geleden is de maatschappelijke waardering voor maakindustrie en technische beroepen helemaal veranderd, en studenten hebben tegenwoordig een gezonde realistische ambitie.”

Wat wens je de Baanbrekers toe?
“Soms moet je eens iets aparts doen om beweging te realiseren. Ik heb dat gedaan bij de oprichting van het LHBT-netwerk bij Rijkswaterstaat. Dat lag bepaald niet voor de hand, maar inmiddels is de organisatie er trots op, en draagt het een steentje bij aan een cultuurverandering.
Ik wens Baanbrekers mensen toe die een verschil kunnen maken, terwijl ze zich niet vervreemden van hun omgeving, maar collega's, mensen meenemen!”

 

 

 

Website door CM Specialist