Data lente 2018

Intake gesprekken 9 april 2018
Fase 1 14 en 15 mei 2018
Start om 9.00 uur tot 17.00 uur
Fase 2 12 en 13 juni 2018
Start om 9.00 uur tot 17.00 uur
Fase 3 September 2018

 

Data herfst 2018

Intake gesprekken 9 oktober 2017
Fase 1 30 en 31 oktober
Start om 9.00 uur tot 17.00 uur
Fase 2 3 en 4 december
Start om 9.00 uur tot 17.00 uur
Fase 3 Januari 2019
Website door CM Specialist